2020-05-07
Przedsiębiorca w starciu z piractwem domenowym? cz. 2

„Jeśli nie ma Cię w Internecie, to nie istniejesz”. Aktualność tej tezy w obecnych czasach jest dobrze znana przedsiębiorcom z niemal wszystkich branż. Niestety, w równym stopniu świadomi funkcjonowania tej zasady są przestępcy internetowi, zawodowo zajmujący się spekulacją na rynku domen internetowych oraz konkurenci rynkowi, podejmujący nieuczciwe działania wykorzystujące renomę rynkową innych przedsiębiorców działających online. Jak skutecznie przeciwdziałać tego typu naruszeniom? 

Współautorką tekstu jest Joanna Polkowska

 

Czy warto i w jaki sposób przeciwdziałać wykorzystaniu nazw domen internetowych przez naruszycieli?

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z istnienia rejestracji nazw domen internetowych naruszających ich prawa. Niektórzy też mylnie wychodzą z założenia, że opisane formy naruszeń i nieuczciwej konkurencji są mniej szkodliwe dla ich pozycji lub trudniejsze do wyeliminowania niż naruszenia dokonywane „tradycyjnymi” kanałami komunikacji i dystrybucji, niejednokrotnie przyjmując oferty kupna tych nazw od spekulantów domenowych lub, co gorsza, godząc się na funkcjonowanie w Internecie nazw domen internetowych naruszających ich prawa. Zapomina się przy tym, że działalność na rynku online wypiera w dość dynamicznym tempie tradycyjne formy prowadzenia i promowania działalności gospodarczej, co dobrze unaocznia aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie, w której obserwujemy bezprecedensowe natężenie działalności handlowo-usługowej przedsiębiorców z niemal wszystkich branż na rynku sprzedaży internetowej.

Budując silną pozycję własnej działalności online, nie można pomijać strategii egzekwowania ochrony swojej marki w środowisku internetowym. W przypadku rejestracji nazw domen internetowych podstawowym narzędziem powinien być stały monitoring sieci. Aktualnie tego typu usługi są dość powszechnie oferowane w przystępnych cenach przez podmioty specjalizujące się w wykrywaniu naruszeń domenowych. Dodatkowym rozwiązaniem jest tzw. defensywne rejestrowanie nazw domen zawierających nazwę i znaki towarowe danego przedsiębiorcy w kombinacji z najpopularniejszymi typami rozszerzeń, a przez to zablokowanie możliwości rejestracji tych nazw przez podmioty nieuprawnione. Utrzymywanie stałej subskrypcji kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu nazw domen internetowych okazuje się często rozwiązaniem mniej kosztownym niż próby wynegocjowania „zwrotu” jednej już zarejestrowanej nazwy domenowej od podmiotu trzeciego. Biorąc jednak pod uwagę ilość możliwych kombinacji takich nazw oraz pomysłowość naruszycieli, aktualnie defensywne rejestracje należy traktować jako środek pomocniczy, nieeliminujący w pełni zagrożenia ze strony piratów domenowych.

Ważnym aspektem strategii ochrony marki – zarówno w środowisku online, jak i w tradycyjnych kanałach komunikacji – jest rejestrowanie jako znaków towarowych firmy oraz nazw produktów lub usług danego przedsiębiorcy. Z praktyki wynika bowiem, że o ile piractwo domenowe, w szczególności dotyczące polskich krajowych domen internetowych, można skutecznie zwalczać posiłkując się przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy przepisami kodeksu cywilnego statuującym ochronę prawa do firmy, to najsilniejszym orężem walki z internetowymi naruszycielami jest odpowiednio dobrane portfolio praw wyłącznych.

Jakie kroki podjąć w sytuacji naruszenia?

W sytuacji ujawnienia rejestracji nazwy domeny internetowej naruszającej prawa danego przedsiębiorcy oraz w braku woli podmiotu, który zarejestrował taką domenę, wyzbycia się praw wnikających z jej subskrypcji na drodze polubownej, przedsiębiorca nie musi wszczynać postępowania przed sądem powszechnym. Ma bowiem do dyspozycji specjalnie w tym celu zaprojektowane postępowania arbitrażowe dotyczące nazw domen internetowych. Są one nieporównywalnie szybsze i mniej kosztowne od postępowań dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej czy nieuczciwej konkurencji tocznych przed sądami powszechnymi. Ponadto, arbitrażowe spory domenowe rozstrzygane są przez arbitrów specjalizujących się w przedmiotowej materii.

Głównym podmiotem specjalizującym się w arbitrażu dotyczącym generycznych nazw domen internetowych jest Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO Arbitration and Mediation Center). Całe postępowanie toczy się online przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz w oparciu o regulamin – Jednolitą Politykę Rozstrzygania Sporów o Domeny Internetowe (ang. „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, “UDRP”) oraz regulaminy wykonawcze. Rozstrzygnięcie postępowania na swoją korzyść wymaga od wnioskodawcy wykazania tylko trzech okoliczności:

- po pierwsze że nazwa domeny zarejestrowanej przez podmiot trzeci jest identyczna lub w sposób wprowadzający w błąd podobna do znaku towarowego lub nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy,

- po drugie że podmiot, który zarejestrował sporną nazwę domeny internetowej nie miał ku temu uzasadnionych podstaw i

- po trzecie że podmiot ten działał w złej wierze rejestrując i używając sporną nazwę domeny.

Przy zastosowaniu szeregu korzystnych dla wnioskodawcy domniemań wynikających z orzecznictwa Centrum (przykładowo przyjmuje się, że oznaką złej wiary jest już samo pasywne przetrzymywanie przez pozwanego zarejestrowanej przez niego nazwy domeny bez wprowadzenia jakiejkolwiek zawartości na stronę internetową znajdującą się pod tą domeną) wykazanie powyższych okoliczności nie jest zazwyczaj skomplikowane. Postępowania w przedmiocie nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO trwają średnio ok. 2-3 miesięcy, w zależności od aktywności pozwanego, a ich efektem w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia jest – według wyboru wnioskodawcy – transfer nazwy domeny na rzecz wnioskodawcy lub anulowanie rejestracji dokonanej na rzecz naruszyciela, w efekcie czego sporna nazwa domeny „powraca” na rynek jako wolna do zarejestrowania.

W przypadku sporów dotyczących krajowych nazw domen „.pl” i „.com.pl” głównym „dostawcą” postępowań arbitrażowych i mediacji, obok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Tu postępowanie jest nieco bardziej sformalizowane, a zarzut naruszenia należy oprzeć na przepisach powszechnie obowiązującego prawa (wspomnianych już przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego czy przede wszystkim ustawy prawo własności przemysłowej lub Rozporządzenia UE o unijnym znaku towarowym w zakresie naruszeń znaków towarowych). W przypadku korzystnego dla powoda rozstrzygnięcia Sąd Polubowny nie nakazuje automatycznego transferu lub anulowania rejestracji spornej nazwy domeny, a jedynie stwierdza, że jej rejestracja nastąpiła z naruszeniem prawa. W celu skutecznego „odzyskania” takiej nazwy domeny, powód musi wystąpić kolejno do sądu powszechnego o uznanie wyroku sądu polubownego, a następnie do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytutu badawczego administrującego rejestrem krajowych domen internetowych) z wnioskiem o umożliwienie złożenia oferty zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny. Pomimo wskazanych formalności postępowanie przed Sądem Polubownym jest wciąż o wiele korzystniejszą alternatywą dla wszczęcia postępowania w przedmiocie naruszenia przed sądem powszechnym. Tu również całe postępowanie przed Sądem Polubownym toczy się online (rozprawa może być zarządzona w szczególnych przypadkach) i średnio trwa do ok. 6 miesięcy w zależności od aktywności pozwanego.

Wybór metod przeciwdziałania i zwalczania piractwa domenowego pozostaje w gestii przedsiębiorców działających na rynku online i z pewnością należy go dostosować do specyfiki i skali danej działalności. W dobie powszechnej cyfryzacji oraz przy uwzględnieniu dostępnych środków ochrony i skutków potencjalnych naruszeń, pytanie, jakie powinni stawiać sobie przedsiębiorcy budujący swoją pozycję na rynku online nie może brzmieć „czy zwalczać zjawisko piractwa domenowego?”, lecz „jak robić to najskuteczniej?”.

Zobacz część pierwszą wpisu >

 


 

Działaj sPrawnie w eCommerce

Pandemia znacząco utrudniła prowadzenie stacjonarnej działalności sprzedażowej i usługowej. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zmianę modeli biznesowych i na przeniesienie swojej działalności do sieci. Ci zaś, którzy od dawna działają w internecie, teraz decydują się często na duże zmiany w zakresie sprzedawanych towarów czy usług. Tym bardziej istotne jest, by wszelkie działania podejmowane w sieci były zgodne z prawem i nie stanowiły ryzyka interwencji organów nadzoru.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorstw, zespół Commercial kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski przygotował usługę „Działaj sPrawnie w eCommerce”, w ramach której w tym wyjątkowym czasie oferuje wsparcie prawne w zakresie działań podejmowanych w sieci.   

Zapewniamy:  

  • Kompleksowe wsparcie prawne w związku z tworzeniem i działalnością sklepów internetowych 
  • Doradztwo związane z ochroną i promocją marki w sieci
  • Pomoc w zakresie umów handlowych w czasie pandemii  

Więcej informacji na eversheds-sutherland.pl
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Blog kancelarii Eversheds Sutherlandna którym piszemy o otoczeniu prawnym wytwarzania, sprzedaży, promocji i utylizacji produktów konsumenckich. Omawiamy kierunki zmian w prawie konsumenckim i ich wpływ na biznes m.in. w kontekście "Nowego ładu dla konsumentów" KE. Poruszamy kwestie regulacyjne związane z pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu przez wprowadzenie do obrotu, działania promocyjne, dystrybucję, handel międzynarodowy, relacje z konsumentami, w tym sprawy związane z rękojmią, gwarancją i odpowiedzialnością za produkt przez prawo konkurencji, utylizację i recykling produktów oraz zgodność działalności biznesowej z regulacjami i najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska. Odnosimy się również do zagadnień związanych z prawnymi aspektami doboru marki produktu oraz egzekwowaniem jej skutecznej ochrony. Serwis tworzą prawnicy zespołu Commercial oraz zaproszeni goście.  

O autorach
Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter. Zostaw nam adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. Do subskrybentów bloga w pierwszej kolejności trafiać będą również przygotowywane przez nas materiały specjalne.


Tagi
Archiwum
2022
Poznaj inne nasze serwisy

Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Przechodzę do serwisu